Rekruttering

Generelt om rekruttering:

Rekruttering betegner den ledelsesdisciplin der beskæftiger sig med tiltrækning af medarbejdere til en organisation eller virksomhed. Rekruttering er et vigtigt område i den samlede drift af en virksomheds medarbejdere, hvor man taler om at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere. I forbindelse med at fastholde og udvikle medarbejdere er det relevant med processer for talentudvikling, målstyring og performance management.

Rekruttering, udført af såkaldte headhuntere når der gås efter særligt kvalificerede personer, er udvælgelse af medarbejdere til bestemte job, som typisk varetages af et rekrutteringsbureau eller virksomhedens HR-funktion. Dette sparer tid for virksomheden, der søger bestemte medarbejdere eller personer til et job, og denne rekruttering kan praktiseres anonymt.

I store virksomheder er rekruttering en opgave, der varetages af HR-funktionen, typisk i samarbejde med de ledere, der skal have medarbejdere til deres afdelinger. Ofte understøttes rekruttering af IT-systemer, der effektiviserer processen med at definere jobbeskrivelsen, udsende jobopslag til aviser og jobsider på internettet, samle ansøgningerne sammen, kalde til samtaler m.v.

Man taler om intern rekruttering og ekstern rekruttering. Ved intern rekruttering forstås at man leder efter allerede ansatte til at udfylde en given position. Ved ekstern rekruttering forstås at man leder uden for organisationen til at udfylde en given position.

Der findes systemer til at understøtte rekrutteringsprocesserne i store organisationer. Nogle taler om dette som e-rekruttering (elektronisk rekruttering), på linje med andre “e” ord. Formålene med IT-systemerne er at opnå:

  • Enklere og ensartet rekrutteringsproces i hele organisationen
  • Nedsatte omkostninger og mindre administration i forbindelse med ansættelse
  • Mulighed for online test og screening af kandidater
  • Effektiv kommunikation på alle trin i rekrutteringsprocessen
  • Forbedret ledelsesinformation af rekrutteringsprocessen
  • Publicering af stillingsannoncer til organisationens hjemmeside og jobdatabaser

Ved den rette, effektive rekrutteringsproces sikrer man også, at nye medarbejdere lettere indgår i den eksisterende organisation.

I de seneste år har mange organisationer rekrutteret ved hjælp af psykologiske tests. Der kan benyttes tre forskellige typer af test ved rekruttering: personlighedstest, færdighedstest og intelligenstest. Blandt personlighedstestene er især den såkaldte DISC-model fra USA udbredt. Fordelen ved disse er, at organisationen får en klar idé om, hvorvidt ansøgeren har den rette personlighed til jobbet. Det er f.eks. vigtigt at en sælger er udadvendt.

Ring mig op

Brug for hjælp eller har du spørgsmål? Udfyld formularen og vi tager fat i dig snarest muligt.

Ring mig op

Ved indsendelse af denne formular accepterer du behandling af dine data.

Ring mig op

Brug for hjælp eller har du spørgsmål? Udfyld formularen og vi tager fat i dig snarest muligt.

Ring mig op

Ved indsendelse af denne formular accepterer du behandling af dine data.